AKC en het coronavirus

AKC en het coronavirus2021-07-10T17:26:16+01:00

Update 09-07-2021

Het aantal coronabesmettingen in Nederland stijgt en tijdens de afgelopen persconferentie zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd. Deze maatregelen hebben invloed op de organisatie van kampen, met name voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor deze deelnemers en leiding geeft een negatieve test, vaccinatie of doorgemaakte besmetting geen vrijheid om de 1,5 meter los te laten (Testen voor Toegang en de CoronaCheck-app). Op kamp dient dus door iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Een overzicht van wijzigingen is opgenomen voorin het herziene ‘Samen op Kamp in 2021’ protocol, dat te downloaden is via de onderstaande link.

Download nu de update van het protocol (10 juli 2021)

De gevolgen van deze wijzigingen zijn nog niet voor alle aspecten bekend, maar geven vooralsnog geen reden om kampen niet door te laten gaan. De aankomende week houden wij contact met alle betrokken organisaties en bij nieuwe wijzigingen zullen wij hier direct over communiceren. Naast per mail zal de informatie ook op de website en social media beschikbaar zijn. Mocht je naar aanleiding van deze update vragen hebben, kan je contact opnemen met Minke Bootsma (secretaris@akckampen.nl) of Margriet van der Meer (administratie@akckampen.nl). We hopen jullie binnenkort te zien bij de aanvang van de kampen!

Update 29-05-2021

Om de kampen zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt er achter de schermen hard gewerkt aan corona-richtlijnen. Wij baseren ons hiervoor op het landelijk uitgegeven procol voor zomerkampen ‘Samen op Kamp in 2021’. Dit protocol is opgesteld door samenwerking tussen verschillende kampen en scouting organisaties, op basis van de overheidsmaatregelen. Het protocol vindt u hier.

Update 17-01-2021

AKC in 2020 

2020 was een gek jaar voor de AKC, een jaar waarin we al onze zomerkampen hebben moeten aflassen. Uiteindelijk hebben we gelukkig nog twee kampen kunnen organiseren voor de leeftijd 9-12 jaar. Nu de opgaven bijna open gaan is het niet gek dat de vraag rijst hoe de zomer van 2021 er voor de AKC uit gaat zien. In deze update nemen we je mee voor wat meer duidelijkheid hierover. 

Coronaregels zorgen voor uitdagingen

Het organiseren van een zomerkamp in de corona tijd valt niet mee. Wel zijn onze leidingteams hier al enthousiast mee begonnen. Het is nu nog niet mogelijk om te zeggen of de kampen door kunnen gaan in de zomer. Hierin is er natuurlijk verschil tussen verschillende leeftijdsgroepen en locaties. Natuurlijk gaan wij zo veel mogelijk op zoek naar manieren waarop we de kampen wel door kunnen laten gaan deze zomer!

Plannen en scenario’s

Het is onvermijdelijk dat aankomend jaar er anders uit gaan zien en helaas hebben we geen glazen bol waarin we kunnen kijken om te zien hoe het Nederland rond deze tijd vergaat. Het is onvermijdelijk dat er dit jaar nog maatregelen zijn die van invloed zijn op het wel of niet kunnen houden van een zomerkamp. 

Om hier goede keuzes in te maken kijken we naar de routekaart die de overheid heeft opgesteld en kunnen wij gebruik maken van alles wat al is uitgewerkt voor de zomerkampen van afgelopen jaar. Daarnaast wordt er gezamenlijk met andere zomerkamp organisaties gewerkt aan de plannen en scenario’s voor aankomende zomer. De huidige maatregelen, leeftijdsgroep en mogelijkheden op locatie zijn belangrijke afwegingen die meespelen in de voorbereiding. We stellen daarbij voor ons als organisatie ook zogenaamde ‘Go / No-Go’ momenten vast. Dat zijn momenten waarop we belangrijke beslissingen nemen. 

Hoe ziet 2021 er dan uit?

We gaan er vanuit dat we – op welke manier dan ook – de kampen kunnen organiseren. Juist omdat jullie hier allemaal zo naar uitkijken! We zijn ook realistisch: Want: mogen we tegen die tijd wel weer door het land reizen? Kunnen we al die regels die er zijn wel naleven? En hoeveel tijd kost het nog voor er vaccins zijn die goed werken en zijn grote activiteiten in algemene zin dan alweer toegestaan? Vragen waar ook wij het antwoord niet op weten.

Vooralsnog gaan wij 2021 in als een gewoon AKC jaar met posters, een (online) startweekend met de leiding en de kampkranten. Hierbij gelden voor nu dus ook de huidige annuleringsvoorwaarden (zie pagina opgave en betaling). Wel is er een aanpassing gedaan aan de driemaandenregeling voor de kampen tot 18 jaar. Op dit moment is het namelijk zo dat als er 1 deelnemer boven de 18 jaar is de coronaregels voor volwassenen gelden. Deze zijn helaas strenger, daarom hebben we besloten om de driemaandenregeling bij deze leeftijd eraf te halen.

Ruim voordat de kampen plaats gaan vinden nemen wij een besluit over alle kampen met alle informatie die op dat moment bekend is. Voorop staat dat binnen de AKC enorm veel vrijwilligers keihard aan het werk zijn om met alle onzekerheden die er zijn, fantastische kampen te organiseren. Daar zijn we supertrots op! En we hopen natuurlijk dat in je je inschrijft en dat we jou aankomende zomer (weer) zien! Zodra er meer informatie is vind je die op de website en social media. We houden je op de hoogte!