Wat is de AKC?

Wat is de AKC?2016-11-27T20:01:17+01:00

De AKC organiseert al bijna 100 jaar zomerkampen voor iedereen van 9 t/m 21 jaar. Van Ameland tot Akkrum, van windsurfen tot waterskiën, van zeskamp tot zwemmen in de zee: bij de AKC kan het allemaal! Elk jaar zet een grote groep vrijwilligers zich in om meer dan 300 deelnemers de week van hun leven te bezorgen.

Ja, dat hoor je goed. Van de leidingteams tot de administratie van het beheer van het vrijplaatsenfonds tot het bestuur, alles wordt gerund door vrijwilligers.

Leiding
Elk van onze kampen wordt geleid door een zelfstandig leidingteam. Dit leidingteam bereidt het kamp voor en begeleidt daarnaast het kamp zelf ook. Dit betekent dat ze een thema voorbereiden, activiteiten bedenken en begeleiden, boodschappen doen, maaltijden verzorgen; alles wat er bij een kamp komt kijken. Onze leiding bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die stuk voor stuk zelf ook veel plezier halen uit het organiseren en leiden van deze kampen. Veel van hen zijn vroeger zelf ook als deelnemer meegeweest.

Hoofdleiders
Een leidingteam wordt samengesteld door een ‘hoofdleider’ (HL), deze worden elk jaar door het bestuur gekozen uit de groep die afgelopen jaar leiding was. De HL houdt bij het samenstellen van zijn team rekening met een goede balans tussen persoonlijkheden en vaardigheden. De HL is eindverantwoordelijke voor het reilen en zeilen tijdens het kamp, daarnaast is de HL ook de contactpersoon voor het bestuur.

Administratie
Bij het organiseren van onze kampen komt veel administratief werk kijken. Dit administratieve werk wordt gedaan door onze vrijwillige administratie: Margriet van der Meer. Zij zorgt dat het opgaveproces in goede banen loopt, dat alle leidingteams de nodige informatie krijgen en beantwoordt alle vragen die op haar afkomen. Een onmisbare kracht!

Bestuur
Het bestuur heeft voornamelijk een faciliterende taak binnen de AKC. De kampen zelf worden volledig ingevuld door de leidingteams. Het bestuur zorgt dat er voor elk kamp een accommodatie is en dat er op het kamp materialen aanwezig zijn. Daarnaast draagt het bestuur zorg voor de toekomst van de AKC, door een dragende gemeenschap rond de AKC op te bouwen en een duurzaam financieel beleid te voeren. Hierin wordt het bestuur ondersteund door groepen vrijwilligers, bijvoorbeeld de Kascommissie en de Nieuwsbriefcommissie.

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester), aangevuld algemene bestuursleden die zich elk voornamelijk met een specifiek thema bezighouden. Voorbeelden hiervan zijn: accomodaties en materialen, merchandise, externe communicatie, leiding, deelnemers, IT.

Beheer vrijplaatsenfonds

Het AKC heeft een vrijplaatsenfonds om te voor zorgen dat ook kinderen met weinig geld mee kunnen met de AKC. Het beheer van dit fonds is in handen van Gerke van Hiele, hij beoordeelt elke aanvraag voor het vrijplaatsenfonds, neemt persoonlijk contact op met de aanvragers en zorgt daarna in nauwe samenwerking met onze administratie ervoor dat de betaling voor het kamp geregeld wordt. Elke aanvraag voor het vrijplaatsenfonds is vertrouwelijk, Gerke zorgt ervoor dat deze informatie niet bij de leidingteams terecht komt.

Doopsgezinde achtergrond

Doopsgezinden zijn een kleine, vriendelijke, vrijmoedige geloofsgemeenschap, waarbij gemeenschap centraal staat. Ze zijn informeel, over het algemeen pacifistisch en vrij. Anders dan andere kerken dopen de doopsgezinden pas als je zelf hebt aangegeven dat je gedoopt wilt worden. Ze staan midden in de wereld, en toch proberen ze zich niet zo maar te laten leiden door wat die wereld goed of fout vindt. Ze zijn ‘in de wereld, maar niet van de wereld’.

Al weer bijna honderd jaar geleden ontstond binnen die doopsgezinden de AKC. ‘De Algemene Kamp Commissie voor Doopsgezinde Kampen.’ Inmiddels is de AKC een ‘algemene’ kampcommissie, het staat open voor iedereen die maar mee wil. En al zijn de meesten allang niet meer doopsgezind-van-huis-uit, toch is veel doopsgezinde achtergrond nog altijd zichtbaar binnen de AKC

Waarden als verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, geweldloosheid en solidariteit zijn belangrijk bij de AKC. Die waarden komen ook terug in de wereldjes die we elke zomer creëren. Ieder met zijn eigen rituelen en ritme, waarin je jezelf (opnieuw) mag uitvinden. Je kunt zijn wie je bent, of zou willen zijn. Uitproberen wie je zou kunnen zijn. Het is een oefenen in het leven zelf, ontspannen, ongedwongen, avontuurlijk en vooral samen met al die anderen en hun eigenaardige aardigheden.

In de wereld, en toch (even) niet.