Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon2016-11-27T20:01:17+01:00

De AKC doet er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te bieden voor haar deelnemers. Hierbij gaat het uiteraard om fysieke veiligheid, maar in het bijzonder ook om mentale en sociale veiligheid. Om deze veiligheid verder te vergroten, heeft de AKC vanaf 2015 een vertrouwenspersoon.

Op de kampen ontstaat een sfeer waarin deelnemers soms gevoelige of emotionele zaken delen met elkaar en met de leiding, op basis van onderling vertrouwen. Tijdens de kampweek bewaakt het leidingteam dit vertrouwen en ziet er preventief op toe dat ieders persoonlijke grenzen worden gerespecteerd. Desondanks kan het onbedoeld of ongemerkt voorkomen dat het vertrouwen wordt geschaad of persoonlijke grenzen met voeten worden getreden. Dit kan een situatie opleveren die het voor deelnemers lastig maakt om zorgen met leiding (of na kamp: het bestuur) te bespreken, die normaal gesproken als eerste aanspreekpunt gelden.

Vertrouwenspersoon

Voor deze gevallen is er de mogelijkheid om contact op te nemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ook wanneer een deelnemer zich in dit licht zorgen maakt over het welzijn van een andere deelnemer, kan de vertrouwenspersoon worden benaderd. De vertrouwenspersoon biedt altijd een luisterend oor, geeft advies en veroordeelt niet. Bovendien heeft de vertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht (behalve wanneer er sprake is van strafbare feiten).

De vertrouwenspersoon van de AKC is Robert de Vos en is te bereiken per mail op vertrouwenspersoon@akckampen.nl.