Opgave & betaling

Opgave & betaling2024-01-08T19:27:21+01:00

Opgeven kan van dinsdag 9 januari 19:00 tot dinsdag 16 januari 2024 19:00 op opgave.akckampen.nl. Na 16 januari sluit het opgaveformulier tijdelijk en worden de inschrijvingen door middel van loting verdeeld. Het is belangrijk dat je het online opgaveformulier volledig, duidelijk en eerlijk invult.

Loting
De verdeling van de beschikbare plekken gaat tegenwoordig door middel van loting. Voorheen gebeurde dit op basis van het moment van opgeven: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het was hierdoor stressvol om je op te geven voor een AKC kamp: een technische storing van een paar minuten kon het verschil maken tussen wel of geen AKC kamp. De lotingprocedure zorgt voor een eerlijker en minder stressvol opgaveproces.

Op deze pagina vind je meer informatie over de lotingprocedure.

Bevestiging
Na het invullen van het digitale opgaveformulier ontvang je een e-mail dat je opgave goed is ontvangen. Voor 12 februari 2024 worden de plekken op basis van loting verdeeld. Je zult dan een e-mail ontvangen waarin staat voor welk kamp je bent ingeschreven en hoe je hiervoor moet betalen.

Je deelname aan een kamp is pas definitief wanneer het volledige bedrag door de AKC is ontvangen.

Betaling
Betalen gaat door middel van overschrijving. Graag het factuurnummer vermelden bij de betaling. Bij betaling kan het gehele bedrag voldaan worden, of eerst een aanbetaling van €75,-. Indien er wordt gekozen voor een aanbetaling, dient het volledige resterende bedrag vóór 1 juni 2024 te zijn overgemaakt aan de AKC. In overleg met de administratie kan dit in termijnen worden voldaan.

Annulering
Het kan natuurlijk gebeuren dat je plotseling niet meer op kamp kunt, waardoor je je opgave moet annuleren. De verwerking van een annulering loopt via de administratie van de AKC. Wanneer de opgave voor 1 april 2024 wordt geannuleerd, dan wordt het reeds betaalde bedrag, na aftrek van € 20,- administratiekosten, teruggestort. Na 1 april 2024 worden annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering vanaf twee weken voor vertrekdatum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. (Zie voor meer informatie de algemene voorwaarden op onze website). Wij adviseren dan ook ten zeerste om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Eventuele annulering van een aanmelding, kan alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de aanmelder bij de administratie van de AKC plaatsvinden. In het geval van een minderjarige aanmelder kan dit alleen op verzoek van diens ouder(s)/verzorger(s). Indien op verzoek een annulering plaatsvindt, is de aanmelder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Bij annulering tussen februari en maart: € 20,- administratiekosten.
  • Bij annulering van april tot en met juli: € 75,- (de aanbetaling).
  • Bij annulering vanaf twee weken voor vertrekdag: 100% van de reissom.

In geval van annulering door overmacht (zoals bijvoorbeeld overlijden of ziekte) kan het bestuur van de AKC besluiten tot afwijking van bovenvermelde annuleringskosten.

Verzekering
Om als deelnemer met een kamp van de AKC mee te kunnen moet je er voor zorgen dat je een WA- en zorgverzekering hebt. Vergeet ook niet om je zorgverzekeringspasje mee te nemen. De AKC is verzekerd voor ongevallen, hieronder vallen alleen de extra kosten die niet door de zorgverzekering van de deelnemers worden gedekt. Kosten in verband met ziekte of doktersbezoek komen voor rekening van de ouders/verzorgers.

Het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen is op eigen risico. Daarom adviseren we met nadruk om geen kostbare bezittingen mee te nemen en om bovendien een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Afgelasting
Als er te weinig deelnemers meegaan met een kamp of als we vinden dat het niet verantwoord is om een bepaald kamp door te laten gaan, behoudt de AKC zich het recht voor om een kamp af te gelasten. De deelnemers worden hierover uiterlijk zes weken voor de vertrekdatum geïnformeerd. Er wordt dan samen met de deelnemers naar een ander geschikt AKC kamp gezocht. Als dit niet lukt wordt het al betaalde bedrag teruggestort.

Kampkrant
In juni 2024 ontvangen alle deelnemers een ‘kampkrant’ voor hun kamp. Hierin staat alles wat je nog moet weten over jouw kamp, zoals de aankomsttijd, wat je mee moet nemen en wie je leiding en mededeelnemers zijn.

Reünie
De reünies zullen in 2024 plaatsvinden in september en/of oktober. Meer informatie hierover volgt nog.